Servicii

Furnizăm linii industriale complete pentru producție sau echipamente industriale automate de sine stătătoare pentru realizarea următoarelor procese:

-          Recepția materiei prime și/sau a componentelor
-          Stocarea materiei prime și/sau a componentelor
-          Procesarea materiei prime
-          Alimentarea cu materie primă și/sau componente
-          Executarea diverselor operații (tehnica montajului, debitare, formare)
-          Transportul și ambalarea produsului finit
-          Marcarea și etichetarea
-          Controlul calității
-          Gruparea și manipularea pregătitoare în vederea ambalării colective
-          Ambalarea colectivă

Asigurăm instalarea, punerea în funcțiune, garanție și service post garanție.

Oferim o gamă largă de echipamente prin intermediul parteneriatelor încheiate cu partenerii noștri de peste hotare (Italia, Germania, Franța, Taiwan). Avem un portofoliu de echipamente și mașini automate industriale proiectate și executate în România, din resurse locale 100%, eliminând riscurile și costurile ce apar la importul utilajelor.

Avem în vedere la proiectarea și construcția echipamentelor industriale bugetul, productivitatea, spațiul disponibil, factori ergonomici, siguranța muncii și componentele industriale folosite. Eurodac are capabilitatea de a realiza echipamente industriale automate specializate.

Furnizăm în timp scurt echipamente la costuri corecte și cu performanțe ridicate datorită preocupării permanente pentru a îmbunătăți metodele de proiectare mecanică și electrică, a proceselor interne și a optimiza resursele operaționale și procesele tehnologice.

PRODUSELE NOASTRE:

Automatizări industriale


Propunem soluții folosind echipamente industriale pentru:
-          Măsura și controlul liniilor de producție (Factory Automation)
-          Monitorizare și control la distanță (internet, GSM) a proceselor
-          Monitorizare și control la distanță (internet, GSM) a spațiilor industriale: depozite, incinte speciale, camere curate, tratarea apei, sere, creșterea animalelor, etc
-          Implementarea sistemelor SCADA
-          Programarea de interfețe om-mașină (HMI)
-          Rețele industriale Fieldbus sau Ethernet
-          Reducerea energiei consumate
-          Creșterea duratei de viață a echipamentelor
-          Reducerea gabaritului și minimizarea timpului de mentenanță.

Confecții metalice și piese de schimb

Executăm în atelierele proprii piese de schimb pentru echipamente industriale, cu termene de livrare scurte.
Pentru proiecte pentru care nu există documentația, realizăm desenele de execuție și furnizăm:
-          Repere executate prin prelucrări mecanice convenționale cu precizie medie și mijlocie
-          Confecții metalice (platforme, mese, rasteluri, vase de stocare, etc.)

Echipamente industriale performante si automatizari industriale proiectate conform cerintelor clientilor, pentru cresterea productivitatii din industriile: alimentara, farmaceutica, cosmetica, bunurilor de consum, materialelor de constructii, auto.